فیلتر هیدرولیک

دلیل 70-80٪ خرابی سیستم‌های هیدرولیک و 50٪ خرابی در یاتاقان‌ها ، فرسودگی و خسارات ناشی از ذرات آلاینده در مایع هیدرولیک و روغن روان‌کننده است. در هر دقیقه حداکثر یک میلیون ذره به بزرگی 1 میکرون وارد سیستم هیدرولیک می‌شود.

فیلتر هیدرولیک قطعه‌ای است درون سیستم هیدرولیک که با وارد کردن فشار بر مایع هیدرولیک، ذرات مخرب را در بخش‌های متخلخل فیلتر جدا می‌کند و از ورود مجدد آن‌ها به جریان مایع هیدرولیک و آسیب رسیدن به بخش‌های دیگر جلوگیری می‌کند. چند مورد از مزایای فیلتر هیدرولیک عبارتند از:

  1. مایع هیدرولیک را از وجود ذراب مخرب و آلاینده‌ها پاک می‌کند.
  2. بازده را بالابرده و عملکرد سیستم را بهبود می‌بخشد.
  3. هزینه نگهداری کمی دارند.
  4. عمر سیستم هیدرولیک را بالا می‌برد.
  • انواع فیلتر هیدرولیک: 

فیلترهایی که در سیستم هیدرولیک استفاده می‌شوند می‌توان به:

1) فیلتر فشار پایین  2) فیلتر فشار متوسط  3) فیلتر فشار بالا  4) فیلتر داخل مخزنی 5) فیلتر استینر(stainer) اشاره کرد.

ولی از نظر جایگاه و قرارگیری فیلتر در سیستم هیدرولیک به 5 نوع تقسیم‌بندی می‌شوند:

1) فیلترهای ساکشنی یا مکشی   2)فیلترهای فشاری  3) فیلترهای برگشتی (return-line)   4) فیلترهای خارج خطی (off-line)   5) فیلتر هوا

  • بخش‌های فیلتر هیدرولیک:       
هر فیلتر هیدرولیک چند بخش اصلی دارد: مثل سر فیلتر، کاسه فیلتر، المنت و دریچه یا سوپاپ فیلتر 

سر فیلتر در سایزهای مختلف به عنوان ورودی و خروجی فیلتر است که امکان وارد شدن سیال آلوده و خروج سیال فیلتر شده و تمیز را می‌دهد.

کاسه فیلتر که داخل محفظه است با اتصال به سر فیلتر میزان جریان مایع را کنترل  و به این ترتیب از المنت محافظت می‌کند.

المنت مهم‌ترین بخش فیلتر هیدرولیک است که صفحه جداکننده آلاینده‌ها را نگه ‌می‌دارد.

 وقتی فیلتر از آلودگی پر شده باشد دریچه یا سوپاپ فیلتر باز می‌شود تا مایع هیدورلیک به بیرون هدایت می‌کند.