فیلتر سوخت

برای اینكه در سیستم سوخت هیچگونه گرفتگی و خسارت ایجاد نشود ، سوخت باید خیلی خوب فیلتر شود. فیلتراسیون بد باعث بروز مشکلاتی از قبیل کاهش عملکرد موتور ، افزایش مصرف سوخت ، نقص عملکرد در موتور و کوتاه شدن طول عمر موتور می‌شود. فیلترهای سوخت از تمیز کردن سوخت از ذرات جامد که برای سیستم‌های سوخت و موتورها بسیار خطرناک هستند، اطمینان حاصل می‌کنند.
پمپ سوخت و موتورهای تزریق نسبت به ذرات خارجی موجود در سوخت بسیار حساس هستند. در یک لیتر سوخت ، ذرات خارجی به اندازه حداکثر 1 میلی‌متر وجود دارد. فیلترهای نصب شده بر روی سیستم سوخت خودروها باید به گونه‌ای باشد که باعث افزایش راندمان موتور و طولانی شدن طول عمر قطعات موتور شود. فیلترهای سوخت در موتورهای کاربراتور می‌توانند ذرات  تا 8 میکرومتر را با راندمان 99٪ تمیز کنند. در موتورهای تزریق ، این نسبت به 2-3 میکتومتر کاهش می‌یابد.

اندازه منافذ کاغذ در فیلترهای سوخت نسبت به سایر فیلترها کوچک‌تر است. دلیل این امر ویسکوزیته بالاتر سوخت و نیاز به تصفیه بیش‌تر و بهتر سوخت است. اگر اندازه منافذ کاغذ بزرگ‌تر از حد مورد نیاز باشد ، ذرات خارجی بسیار ریز، فیلتر نمی‌شوند و این باعث گرفتگی سیستم سوخت و خسارات دیگری می‌شود.
در موتوهای دیزلی وجود ذرات آب نیز مشکل‌ساز است. از آنجائیکه گازوئیل روی آب شناور است و با آن مخلوط نمی‌شود، در بسیاری از فیلترهای سوخت آب درقسمت پایینی فیلتر که به شکل کاسه است جمع و با باز کردن شیر انتهای کاسه تخلیه می‌شود تا زمانی که فقط سوخت باقی بماند.

سوخت هنگام سوخت رسانی ، دفع، حمل و نقل کثیف می‌شود. به منظور افزایش راندمان موتور و اطمینان از عملکرد در توان مورد نظر ، فیلتراسیون سوخت از اهمیت بالایی برخوردار است. در مواردی که فیلتر برای مدت طولانی تعویض نشده باشد ، سوخت به اندازه کافی سفت نمی شود و مقدار کافی سوخت وارد موتور نمی شود. این دلیل اصلی رنگ پریدگی در موتور است.

انواع مختلف فیلتر سوخت چیست؟
  1. بعضی فیلترها از ظروف فلزی یا پلاستیکی ساده‌ای ساخته شده‌اند که سوخت از دو مسیر وارد محیط فیلتراسون (که اغلب از کاغذهای مخصوص ساخته شده) می‌شود. این نوع فیلترها باید کامل تعویض شوند.
  2. مدل دیگر کارتریجی هستند و کاغذ فیلتر در یک ظرف فلزی قابل باز شدن، تعبیه شده است. این نوع فیلترها را لازم نیست کامل تعویض کنید و فقط با تعویض کاغذ فیلتر قابل تعمیر هستند.

 

انژکتور و تعویض آن بسیار گران و هزینه‌بر است و شما قطعا نمی‌خواهید بخاطر سهل‌انگاری در تعویض به‌موقع فیلتر موجب آسیب رسیدن به آن شوید. پس از خرید فیلتر با کیفیت و مورد تایید OEM  و تعویض به موقع آن اطمینان حاصل کنید.